Startseite  Bücher  Aufsätze  Seitenplan  Stichwörter  Bilder  e-mail

  Nachworte zu Reinhart Behr

R. Behr

Mindeord

af Arne Ebsen

Fyns Amtsavis 18.12.03
På vegne af Tværsocialistisk Liste i Egebjerg sender Arne Ebsen disse mindeord over Reinhart Behr, Ulbølle:   Im Namen der Quersozialistischen Liste in Egebjerg schreibt Arne Ebsen diese Gedenkworte über Reinhart Behr, Ulbölle:

Mandag aften gled Reinhart Behr stille ind i døden. Et usædvanligt menneske og en usædvanlig skæbne er ikke mere.
Reinhart Behr var født i Berlin 1928 og nåede her i efteråret at fejre sin 75 års fødselsdag med gode venner i såvel sin oprindelige hjemby som her i hans nye hjemstavn. For 15 år siden kom Reinhart sammen med sin kone Anne til Eskebjergvej i Hundstrup. En omvæltning fra et arbejdsliv i en pulserende storby, hvor han havde boet i 60 år, kun afbrudt af nogle få år på Lüneburger Heide under Anden Verdenskrig. Efter krigen gennemførte han sin uddannelse og fik sit daglige virke på gymnasiet.
Reinhart underviste i matematik og fysik gennem 35 år, men han var også filosofisk interesseret og velbevandret i sprog og litteratur. Af natur var Reinhart usædvanlig nysgerrig og interesseret i alt levende, og han levede sig snart ind i det sydfynske miljø. Hyppigt blev han brugt i forbindelse med undervisning i såvel historie, naturvidenskab som sit tyske mo dersmål. Ofte deltog Reinhart med stor entusiasme i den daglige debat, både som foredragsholder og læserbrevsskribent, men også i dag-ligdagen var han en mand, der elskede at samtale i ordets bedste forstand. Reinhart havde mødt en kvinde, Thyra, under sit ophold sig på Lüneburger Hei- de. Thyra havde en dansk far, og Reinhart opsøgte hende efter krigen i København. Her lærte han dansk og mødte mange år senere i Paris i en sporvogn Anne og hendes veninde. Han lærte Anne at kende, men først mange år senere fandt den få år siden talte i forbindelse danske kvinde og enspænde-og givende samliv. Få havde vel troet om den 50-årige ungkarl, at han nogensinde ville finde en livsledsager, men i 10 år i Berlin og så knap 15 år i Danmark har de to haft et særdeles righoldigt liv. Både på rejser og under ophold i mange af verdens lande har de skabt forbindelser til ligesindede og givende mennesker. Reinhart nød den omsorg, Anne gav ham, og den opmærksomhed, der blev ham til del. Vi er mange, der har nydt deres gæstfrihed og generøse livsholdning - og altid med givtige samtaler om verdenhistorien, deres fælles by, Berlin og den daglige politiske debat, der har optaget dem så meget i deres samliv. Fælles sprog giver fælles mæle - i samværet blev der talt dansk, tysk og tansk. Reinhart havde et følsomt sprogøre og et stort kendskab til en lang række europæiske sprog. Han havde lært sig det danske sprog, så man skulle lytte efter for at fange accenten - og han havde stor indsigt i konstruktionen. Reinhart repræsenterede i en periode "De Grønne" i Berlins parlament og deltog også i sin 3. alder aktivt i vores politiske fællesskab, han rejste til konferencer og debatter i store dele af Europa. Han var medlem af Ernst Bloch selskabet og havde også den fornøjelse at arrangere et af de årligt tilbagevendende symposium her på egnen. Overalt hvor han kom frem, havde han gang i sine små matematiske og fysiske forsøg. Altid i gang med en ny finurlig variant af naturvidenskaben og altid god for et indlæg ved politiske møder. Reinhart blev kendt i en bredere offentlighed, da han for få år siden talte i forbindelse med mindehøjtideligheden for "Krystalnatten" - en oplevelse han som 10-årig fik med i al dens grusomhed. Reinhart kendte den tyske nations skyggesider på egen krop, hans familie var socialdemokratisk og ikke indstillet på at følge nazisternes propaganda, så det kostede mange krumspring af undgå følgevirkningerne af deres sindelag. Oplevelserne under krigen og den efterfølgende deling af Berlin var et uudtømmeligt emne i samtalerne - med stor indsigt i såvel de overordnede politiske forhold som dagligdagens besværligheder delte Reinhart gerne ud af sin viden. Vi er på alle måder blevet lidt fattigere ved Reinhart Behrs bortgang, men vi er samtidig blevet rigere gennem det samvær, vi har fået lov til at have med ham gennem de år, han har boet og virket på Sydfyn. For tværsocialistisk liste er Reinhart fortsat en inspirator, der gennem sin beskedne og sagtmodige livsholdning samt hans energiske indsats vil tjene som eksempel mange år frem i tiden.

Æret være hans minde.

 

Am Montag Abend ist Reinhart Behr ruhig zu Hause eingeschlafen. Ein außergewöhnlicher Mensch und außergewöhnliches Schicksal ist nicht mehr.
Reinhart Behr, 1928 in Berlin geboren, konnte in diesem Herbst seinen 75. Geburtstag mit guten Freunden sowohl in seiner Heimatstadt als auch in seinem neuen Wohnort feiern. Vor 15 Jahren kam Reinhart mit seiner Frau Anne im Eskebjergvej bei Hundstrup an. Dies bedeutete eine große Veränderung zum aktiven Arbeitsleben in der pulsierenden Großstadt, in der er bis auf eine kurze Unterbrechung während des 2. Weltkrieges, als er in der Lüneburger Heide lebte, 60 Jahre lang wohnte. Nach Kriegsende vollendete er seine Ausbildung und wurde als Lehrer im Gymnasium eingestellt.
Reinhart unterrichtete 35 Jahre lang Mathematik und Physik, war aber auch philosophisch interessiert und kannte sich in der Literatur und mit Sprachen gut aus. Von Natur aus war Reinhart außergewöhnlich neugierig und interessiert, und er fühlte sich bald in der südfünischen Umgebung zu Hause. Häufig rief man ihn zu Hilfe, wenn es um Unterricht in Geschichte, Naturwissenschaften oder um seine Muttersprache Deutsch ging. Und oft nahm er mit großem Engagement Stellung zu den Tagesthemen, sei es als Vortragender oder als Leserbriefschreiber. Er war aber auch immer für ein Gespräch im bestens Sinnes des Wortes leicht zu gewinnen. Reinhart hatte die Dänin Thyra in der Lüneburger Heide kennen gelernt. Ihr Vater war dänisch, und nach dem Krieg suchte und fand er sie in Kopenhagen. Er lernte Dänisch und viele Jahre später in der Metro von Paris traf er Anne und ihre Freundin. Er lernte Anne kennen, aber erst Jahre später fanden die dänische Frau und der Einzelgänger in einer ergiebigen und reichen Gemeinschaft zusammen. Nur wenige hätten von dem 50-jährigen Junggesellen gedacht, dass er je eine Lebensgefährtin finden würde, aber 10 Jahre in Berlin und 15 Jahre in Dänemark haben beiden ein außerordentlich reiches Leben beschert. Durch viele Reisen und Besuche in vielen Ländern der Welt haben sie zu Gleichgesinnten dauerhafte Verbindungen aufgebaut. Reinhart hat Annes Fürsorge und die Aufmerksamkeit, die ihm zu Teil wurde, genossen. Viele haben von ihrer Gastfreundschaft und ihrer großzügigen Lebenseinstellung profitiert, immer mit wichtigen Gesprächen über die Weltgeschichte und -geschehnisse, über ihre gemeinsame Stadt Berlin und über die alltägliche politische Debatte. Alles hatte in ihrer Gemeinschaft einen großen Wert. Eine gemeinsame Sprache schafft eine gemeinsame Stimme; es wurde dänisch, deutsch und "Deunisch" gesprochen. Reinhart hatte ein feines Sprachohr und kannte viele der europäischen Sprachen. Sein Dänisch war so gut, dass man lange hinhören musste, um seinen Akzent zu erkennen und er hatte einen feinen Sinn für Sprachkonstruktionen. Reinhart vertrat "Die Grünen" im Berliner Parlament und in seinem "3. Alter" nahm er aktiv in unserer politischen Gemeinschaft hier in Dänemark teil. Er fuhr zu Konferenzen und Diskussionen in viele Teile Europas. Als Mitglied der Ernst Bloch Gesellschaft gelang es ihm eines der jährlichen Symposien nach Fünen zu holen. Überall und zu jeder Zeit hatte er mit kleinen mathematischen und physikalischen Aufgaben eine schöne Beschäftigung. Immer wieder fiel ihm eine neue pfiffige Variante der Naturwissenschaft ein. Und immer war er für eine gute Bemerkung, Anmerkung oder Stellungnahme bei politischen Zusammenkünften gut. In der breiteren Öffentlichkeit wurde er bekannt, als er bei einer Gedenkfeier zur "Reichs-Kristallnacht", die er als 10-jähriger erlebte, erzählte. Reinhart kannte die Schattenseite des damaligen Deutschlands; seine Eltern waren Sozialdemokraten und lehnten die Nazi-Ideologie ab. Sie mussten sich mit viel Phantasie krummlegen , um ihre Gesinnung zu verbergen. Seine Kriegserlebnisse und die spätere Teilung Berlins waren ein immer wiederkehrendes Thema, das er in den Gesprächen, mit großer Einsicht in sowohl die übergeordneten politischen Verhältnisse wie in die alltäglichen Schwierigkeiten, einbrachte. Er teilte gern sein Wissen mit uns. Wir sind alle durch Reinhart Behrs Fortgang ärmer, aber auch durch das Zusammensein viele Jahre hindurch auch reicher geworden. Für die Quersozialistische Liste wird er weiter Inspiration sein, durch seine Bescheidenheit aber auch durch seinen energischen Einsatz bleibt er uns ein Vorbild.

Ehre seinem Gedenken.

      
(Übersetzung von Anne Behr)
-------------------------------------------------------- Jens Hagn-Meincke, Svendborg
23/12 2003, Fyns Amts Avis:

Der Tod von Reinhart Behr letzte Woche war ein großer Verlust für seine nächste Familie und seine Freunde. Es war aber auch ein Verlust für die südfünischen Linken.

Reinhart war Sozialist. Ohne Dogmatiker zu sein war er bis zum Schluss dem Gedanken, allen Bewohnern der Welt ein besseres, freieres und gleichwürdigeres/gleichwertiges Leben zu geben, treu. Bei Demos für diese Ideen war Reinhart immer dabei, seien es Aktionen für den Frieden oder "Ein Licht für die Rechte des palästinensischen Volkes"; er kam Woche für Woche.

Vor ein paar Jahren, bei der größten Demo in Svendborg seit 1985, hielt Reinhart eine Rede gegen den Nationalsozialismus und erzählte von seinen eigenen Erlebnissen in Berlin am Tag nach der "Reichs-Kristallnacht". Er tat mit bei der Mobilisierung, die auf eindrucksvolle Weise den Nazismus und Faschismus in Svendborg zurückwies.

Die ideologische Talfahrt und Schwächung der linken Bewegung hat sein Engagement nicht gemindert. Wie nur wenige hielt er an den sozialistischen Grundideen als dem Weg zu einem reicheren und gerechteren Leben für die Menschen fest.

-------------------------------------------------------------U.a. bewunderte er Kuba und empörte sich über die scharfen und schlecht fundierten Angriffe auf das "kubanische Modell". Unermüdlich wies er darauf hin, dass das Land trotz seiner Schwächen die niedrigste Kindersterblichkeit und das beste Bildungssystem Lateinamerikas vorweisen kann. Und dies trotz ökonomischer Kriegsführung und Blockade von Seiten der USA. Ohne für die Fehler blind zu sein zeigte er auf diese hauptsächlich positive Entwicklung.

Wir waren uns einig, dass die Gegner des Sozialismus sich über die Schwierigkeiten, gegen die der Sozialismus jetzt kämpft, sich viel zu früh freuen. Der Kapitalismus hat mit seinen 250 Jahren als führende Ideologie und als ökonomisches System kläglich versagt: Zwei Weltkriege, ungezählte lokale Konflikte und Millionen von Opfern.

Der Sozialismus hat in seinen 90 Jahren viele Fehler begangen; er hat Personen, die dessen nicht würdig waren, viel Macht gegeben. Auch hat er viele Angriffe zurückschlagen müssen. Der Sozialismus hat bisher nicht die Chance gehabt, sein wirkliches Potential zu zeigen.

Mit dem Tod von Reinhart haben die südfünischen Linken einen guten Freund und Kameraden verloren. Südfünen hat einen Menschen verloren, der sich für das Gute im Leben einsetzte. Als Trost wissen wir, dass er ein erfülltes Leben hatte und etwas bewirkt hat.

Ehre seinem Gedenken.

 
(Übersetzung von Anne Behr)